Menu Search Nederlands

Hogeschool Rotterdam Business School and the future of dutch business education

Publication of Business Innovation
H.A. Klink,van, | Report | Publication date: 21 September 2020

industry horizons vol. 2

Studenten van het minorprogramma International Management & Consultancy hebben in het studiejaar 2018-2019 toekomstscenario’s voor de HR Business School opgesteld. Aanleiding was de vorming van de Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS) vanuit drie onderwijsinstituten van Hogeschool Rotterdam en de gevoelde noodzaak na te denken over het onderwijsconcept in het licht van recente en toekomstige ontwikkelingen in de externe omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de scenario-gebaseerde strategieontwikkelingsmethode van De Ruijter. Eerst zijn trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de HR Business School geïdentificeerd en geclusterd naar impact en onzekerheid. Vervolgens zijn vanuit deze trends en ontwikkelingen vier toekomstscenario’s voor het hoger beroepsonderwijs binnen het Economisch Domein in 2025 geschetst. Daarna is via stresstests bepaald wat het effect van elk van deze toekomstscenario’s op de strategische positie en de huidige plannen van de HR Business School zou zijn. Tenslotte is een strategische roadmap opgesteld waarmee de business school zich beter op elk van de verschillende scenario’s kan voorbereiden.

Author(s)

For this publication

We use analaytics and marketing cookies to improve the website.

Change cookie settings